Over Santa’s Drive-In

Wat is Santa's Drive-In?

Santa’s Drive-In is de leukste, makkelijkste en veiligste kerstbomen verkoop van Nijmegen op het Vasim terrein in Nijmegen waar je zonder je huis of auto uit te komen een mooie Nordmann boom bemachtigt. 

Wanneer is Santa's Drive-In?

Santa’s Drive-In is van 4 tot en met 13 december, bekijk de ticketshop voor de actuele openingstijden. Van 26 november tot 7 december bezorgen wij bomen aan huis.

Waar is Santa's Drive-In?

Op het terrein van De Vasim. Entree via de Latensteinweg, Winselingseweg 41, 6541 AH Nijmegen

Hoe koop ik een ticket voor Santa's Drive-In?

Op onze website klikt u op de DRIVE-IN bestelbutton. Kies daarna de datum en het tijdslot waarop u de boom wilt ophalen. Selecteer de maat van de boom en eventuele extra’s. Reken hierna af. U ontvangt een ticket met QR code per mail. Deze heeft u nodig bij het ophalen.

Hoe haal ik mijn kerstboom op bij de Drive-In?

Er wordt gewerkt met een specifieke ophaaldag en een specifiek tijdslots van 2 uur om te zorgen voor een goede doorstroom. Deze dag en tijd staat op uw ticket. Kom op de dag van ophalen, binnen de gestelde tijden van uw tijdslot, naar het parkeerterrein achter De Vasim. Op het moment dat u op locatie komt zorgt u dat u de QR code op uw ticket klaar heeft (groot op uw telefoon) zodat Santa’s helpers de ticket makkelijk kunnen scannen. Na het scannen laden we de boom in uw auto en rijd u hup naar huis. 

Moet ik mijn ticket printen?

Dat mag maar hoeft niet. Onze helpers moeten wel de QR code goed kunnen scannen van uw telefoon. 

Mag ik zelf mijn kerstboom uitkiezen?

Nee dat mag niet ivm veiligheidsregels van de gemeente. De bomen zijn vooraf ingepakt in een net en worden door onze helpers in uw auto geladen.

Over Santa’s Delivery

Wat is Santa's Delivery?

Een bezorgservice van kerstbomen. Van 26 november tot 7 december bezorgen wij tussen 08.00 en 20.00 kerstbomen naar een gewenste locatie . 

Wanneer is Santa's Delivery?

Santa’s Delivery is van 26 november tot 7 december. Santa’s helpers bezorgen tussen 08.00 en 20.00 kerstbomen binnen een straal van 5km rondom Nijmegen.

Wat zijn de kosten voor bezorging?

De kosten voor bezorging bedragen €7,5- per locatie.

Bezorgen jullie ook buiten Nijmegen?

In principe niet. Er wordt bezorgd binnen een straal van 5km rondom Nijmegen. Voor grote bestellingen en speciale wensen kijken wij graag naar een offerte op maat. Neem dan contact op met jeroen@santasoffice.nl.

Hoe koop ik een ticket voor Santa's Delivery?

Om een boom te laten bezorgen klikt u op de DELIVERY bestel button. Kies daarna de datum waarop wij de boom bij u thuis kunnen brengen. Selecteer de maat van de boom en eventuele extra’s. Reken hierna af. Vul uw persoonlijke gegevens in zodat wij u kunnen bereiken en de rit in kunnen plannen.

Hoe wordt de kerstboom bezorgd?

Onze helpers bezorgen de bomen tussen 08.00 en 20.00 op de door u gekozen dag bij u thuis.

Wat als ik niet thuis ben?

Als u niet thuis bent bezorgen wij de kerstboom bij uw buren en doen wij een briefje door uw brievenbus. Als dit niet werkt nemen wij de boom mee terug waarna u de boom op 8 december op kan komen halen bij de Vasim.

Over Santa’s Nordmann

Wat is de prijs van een boom?

De kleine boom, Santa’s Junior, kost €25,-.
De grote boom, Santa’s Senior, kost €37,50-.

Als je de boom thuisbezorgd wilt krijgen door Santa’s Delivery kost de boom €7,50 extra.

Waar komt de boom vandaan?

Op een magische plek in Noord-Duitsland in de buurt van Denenmarken.

Zijn de kerstbomen duurzaam?

Nee, maar voor iedere kerstboom die wij verkopen wordt er een nieuwe boom geplant.

Zijn de bomen gezond?

Ja, ze worden met de hand gekapt en zijn kerngezond.

Zijn de kerstbomen verpakt?

Ja, de kerstbomen zijn verpakt in een net en hebben een gat aan de onderkant.

Overige informatie

Privacy policy

Dit is het privacy statement van Santa’s Office onder handelsnaam Santa’s Drive-In.

1. Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die binnen onze organisatie in omloop zijn, bijvoorbeeld de gegevens die wij binnen krijgen via onze klanten om de evenementen en acties uit te voeren of via het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Santa’s Office BV. is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

2. Doel en Wettelijke basis

Santa’s Office B.V. bedenkt, ontwikkelt en voert concepten en evenementen uit in het publieke segment. Ten behoeve van de organisatie van deze communicatie trajecten en/of evenementen, maakt Santa’s Office B.V. gebruik van persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het uitnodigingstraject. Om persoonsgegevens te kunnen verwerken, dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Santa’s Office B.V. verwerkt alleen de persoonsgegevens op basis van het sluiten van een overeenkomst en die noodzakelijk zijn voor de vervulling van haar taken.

2.1 Persoonsgegevens

Hieronder staat beschreven welke persoonsgegevens in omloop zijn binnen Santa’s Office B.V., hoe we deze gegevens gebruiken, waarom we deze gegevens (eventueel) delen, hoe iedereen toegang heeft tot haar persoonsgegevens en hoe zij deze kunnen controleren.

Alle persoonsgegevens die binnen Santa’s Office B.V. in omloop zijn worden opgeslagen.

2.2 Website

De website www.santasdrivein.nl biedt de mogelijkheid aan om contact op te nemen met Santa’s Office B.V. via het contactformulier. Santa’s Office B.V. vraagt alleen om gegevens die noodzakelijk zijn om het contact voort te zetten (alleen het invullen van de naam en het e-mailadres). Wanneer een gebruiker het formulier invult, worden zijn of haar gegevens opgeslagen in een database, waarna het systeem een bevestiging stuurt naar één of meerdere e-mailadressen met de gegevens van het ingevulde formulier. Op dit formulier en de database daarachter is de AVG van toepassing.

3. Rechten

Als burger en/of samenwerkingspartner met Santa’s Office B.V., heeft u altijd bepaalde rechten. Zo heeft u altijd het recht om inzicht te verkrijgen in waarom wij bepaalde gegevens verwerken en hoe we deze verwerken. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigingen, aanvullen of wissen. U heeft zelfs het recht om ons te vragen minder persoonsgegevens te verwerken, of u kunt bezwaar maken als u niet wilt dat wij bepaalde gegevens verwerken. Als u het gevoel heeft dat er misbruik van gegevens wordt gemaakt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Nijmegen.

4. Extern

Buiten onze organisatie, zorgt Santa’s Office B.V. ervoor dat zij zichtbaar maakt met welke partijen zij samenwerkt die persoonsgegevens verwerken. Santa’s Office B.V. zorgt ervoor dat zij op de hoogte is over hoe deze partijen met de persoonsgegevens omgaan, waar ze worden opgeslagen en voor welk doel ze worden gebruikt. Klik hier voor de privacy policy van partner Eventix.

5. Marketing

Santa’s Office B.V. gebruikt persoonsgegevens van Bezoekers uitsluitend om de overeenkomsten met Bezoekers ter zake het aanbieden en organiseren van haar Evenementen zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en haar diensten in dit verband zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden. Gegevens over bezoek aan haar Evenementen en Website(s), waaronder surfgegevens en gegevens die worden verkregen van de (voor)verkoopadressen, kunnen door Santa’s Office B.V. worden gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse.

Santa’s Office B.V. kan gegevens van haar Bezoekers in dit kader ook gebruiken voor het uitvoeren van activiteiten gericht op beheer van haar klantenadministratie en om via nieuwsbrieven haar Bezoekers te informeren over onze diensten, aanbiedingen, onze Evenementen en daarmee samenhangende zaken. Surfgegevens kunnen door Santa’s Office B.V. worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) statistisch te analyseren en om de Website(s) te optimaliseren. Surfgegevens worden door Santa’s Office B.V. (voor zover mogelijk) geanonimiseerd.

5.1 Google en Tijdelijke internet bestanden (Cookies)

Santa’s Office B.V. kan informatie te vergaren over het bezoek aan haar Website(s) door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die de Website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan, zodat het navigeren in de Website wordt vergemakkelijkt. Via de instellingen van de webbrowser kan het plaatsen van cookies worden uitgezet. Santa’s Office B.V. maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek aan en gebruik van haar Website(s) en daarover rapportages te krijgen. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, waaronder cookies, door Santa’s Office B.V. Google verstrekt. Google kan deze informatie slechts aan derden verstrekken als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dat nodig is om de dienst aan Santa’s Office B.V. te kunnen aanbieden. Via de Website(s) worden in het kader van de dienst Google Analytics ook cookies geplaatst van Google. Santa’s Office B.V. heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet, en verwijst de Bezoekers voor informatie hierover naar het privacybeleid van Google.

5.2 Social networks

Op de Website(s) kunnen knoppen staan waarmee pagina’s op sociale netwerken (zoals Facebook en Twitter) door Bezoekers kunnen worden gepromoot of gedeeld. Omdat deze knoppen zijn geplaatst door die sociale netwerken zelf, kunnen die betreffende netwerken cookies plaatsen.

Hiervoor moet de Bezoeker steeds diens profiel op het betreffende sociale netwerk gebruiken. Voor de werking van de knoppen zijn dus steeds de betreffende sociale netwerken verantwoordelijk. Op het gebruik van de gegevens, waaronder cookies, die de betreffende sociale netwerken daarmee verkrijgen zijn de privacyverklaringen van die sociale netwerken van toepassing.

Santa’s Office B.V., Aalsterveld 70, 6641 SE Beuningen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Santa’s Take Away

Werkwijze

De kerstboom die de klant online bestelt is ook de kerstboom die wij tijdens de pick up aan de klant verstrekken. De klant heeft de keuze tussen een boom van 1.00 – 1.50M en een boom van 1.60 – 2.10M. Vanwege de Covid-19 maatregelen kunnen wij de boom op locatie niet door de klant zelf laten uitzoeken. Het personeel van Santa’s Drive-In kiest de boom met zorg uit. De kerstbomen zijn verpakt in een net en hebben een gat aan de onderkant.

Totstandkoming overeenkomst

Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Santa’s Drive-In en/of (de verkoop van) kerstbomen worden zo nauwkeurig mogelijk door Santa’s Drive-In en/of derden mondeling, telefonisch of via e-mail (weer)gegeven of verstrekt. Santa’s Drive-In aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Santa’s Drive-In en/of derden gedane mededelingen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een ticket voor een Santa’s Drive-In heeft betaald bij een door Santa’s Drive-In ingeschakeld (Voor)verkoopadres (www.santasdrivein.nl), en dit geleverd heeft gekregen. Het bestellen van kerstbomen is louter mogelijk via online kanalen en voorafgaand aan een pick-up.

Aansprakelijkheid

Santa’s Drive-In is gerechtigd (onderdelen van) de kerstbomenverkoop te wijzigen.

Uitsluitend in geval van annulering vanwege bijv. leveringsproblemen zal Santa’s Drive-In op schriftelijk verzoek van de klant aan de oorspronkelijk koper van het ticket, de verkoopprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.

Overmacht

Santa’s Drive-In kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de bezoeker/klant welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, pandemieën en alle overige van de wil van Santa’s Drive-In onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Santa’s Drive-In het recht de pick ups te verschuiven naar een andere datum of tot annulering over te gaan.

Privacy en persoonsgegevens

Bij het sluiten van de overeenkomst met Santa’s Take Away geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Santa’s Drive-In.

Geschillen

Op deze algemene bezoekersvoorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.